Inqirozdan keyingi davrda xalqaro savdoning rivojlanishi hamda unda O’zbekistonning tutgan o’rni

17,900 so'm

Diplom ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 69 bet

Hajmi: 474.00 kB

Format: DOCX

REJA:
Kirish
I. Xalqaro savdoni o’rganishning nazariy asoslari
1.1 Xalqaro savdo nazariyasi
1.2 Savdo xamkorlarini aniqlash usullari
1.3 Tashqi savdoni boshqarishning tarif va notarif usullari
II. Jahon moliyaviy inqirozi sharoitida xalqaro savdoning rivojlanish tendensiyalari
2.1 Inqirozning xalqaro savdoga ta’siri va savdoning qayta tiklanishi
2.2 Proteksionizm – inqirozdan sharoitida zamonaviy xalqaro savdoning dolzarb muammosi
III. O’zbekistonda inqirozning salbiy oqibatlarini bartaraf etishga qaratilgan tashqi savdo siyosati va kelajakdagi istiqbollari
3.1 Jahon moliyaviy inqirozi sharoitida mamlakatimiz iqtisodiyotinining barqarorligini ta’minlash va eksport salohiyatini oshirish yo’lidagi chora-tadbirlar
3.2 O’zbekiston Respublikasi tashqi savdosining tovar strukturasi va geografiyasining inqiroz sharoitidagi tahlili
3.3 O’zbekiston Respublikasi tashqi savdosi rivojlanishining ustuvor yo’nalishlari va kelajakdagi istiqbollari
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati