Kapital oqimi. Kapital bozori

17,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 39 bet

Hajmi: 214.00 kB

Format: DOCX

REJA:
KIRISH
I-BOB. KAPITAL OLIB CHIQISHNING SHAKLLARI
1.1. Kapital olib chiqish xalqaro iqtisodiy munosabatlarning ilg’or shakli sifatida
1.2. Kapital olib chiqishning asosiy shakllari
1.3. Chet el davlatlariga investitsiyalar chiqarishning shakl va ususllari evolyutsiyasi
II-BOB. KAPITAL OLIB CHIQISH SABABLARI
2.1. Kapitalni chetga chiqarish teoriyasi
2.2. Kapital olib chiqishning asosiy sabablari
III-BOB. JAHON IQTISODIYODIGA CHETDAN KIRITILADIGAN INVESTITSIYA OQIMLARI
3.1. Jahon iqtisodiyotida xorijiy invistitsiyalar
3.2. AQSH,Yaponiya va Yevropaga investitsiyalar oqimi
3.3. Xitoy va Bozor iqtisodiyotiga o’tayotgan mamlakatlarga investitsiyalar oqimi
IV-BOB. MARKAZIY VA SHARQIY YEVROPA DAVLATLARIGA KAPITAL KIRIB KELISHI VA TASHQI QARZ STATISTIK TAHLILI
4.1. To’g’ridan-to’g’ri investitsiyalar
4.2. Xalqaro moliyaviy integratsiya
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar
Ilova 1
Ilova 2