Mahalliy byudjetlarni hududlarning rivojlanishiga ta’sirini tahlili (Toshkent shahar Yakkasaroy tumani misolida)

17,900 so'm

Diplom ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 62 bet

Hajmi: 231.00 kB

Format: DOCX

Mundarija
KIRISH
I-BOB. BYUDJET TIZIMIDA MAHALLIY BYUDJETLARNING TUTGAN O’RNI VA ULARNING TASHKILIY-HUQUQIY ASOSLARI
1.1. Davlat byudjeti tizimida mahalliy byudjetlarning tutgan o’rni, ularning ahamiyati va vazifalari
1.2. Mahalliy byudjetlarni shakllantirishning tashkiliy-huquqiy asoslari
II-BOB. HUDUDLARNI IJTIMOIY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MAHALLIY BYUDJETLARNING TA’SIRI TAHLILI
2.1 Mahalliy byudjetlar daromadlarini shakllantirishning hozirgi holati tahlili
2.2 Mahalliy byudjetlar mablag’laridan hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta’minlashda foydalanishning tahlili
III-BOB. HUDUDLAR IJTIMOIY – IQTISODIY RIVOJLANISHINI TA’MINLASHDA MAHALLIY BYUDJETLAR MABLAG’LARDAN SAMARALI FOYDALANISH ISTIQBOLLARI
3.1 Hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta’minlashda mahalliy byudjetlarning moliyaviy imkoniyatlarini oshirish yo’llari
3.2 Mahalliy byudjetlar mablag’laridan samarali foydalanish yo’nalishlari
XULOSA
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI