Iqtisodiy rivojlanishda tashqi savdoni amalga oshirishning zaruriyati

9,990 so'm

Diplom ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 78 bet

Hajmi: 199.0 kB

Format: DOCX

MUNDARIJA
KIRISh
I bob. TAShQI SAVDONI RIVOLANTIRIShNI ILMIY NAZARIY ASOSLARI
1.1. Tashqi savdoni amalga oshirish zaruriyati va uni asoslovchi nazariyalar
1.2. Tashqi savdoni amalga oshirishning asosiy yo’nalishlari
1.3. Eksport, import va tashqi savdoni shakllantirish asoslari
I bob bo’yicha xulosalar
II bob. O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI IQTISODIYOTINING MAKROIQTISODIY BARQARORLIGINI TA’MINLAShDA TAShQI SAVDO AYLANMASINING TAHLILI
2.1. Mamlakat makroiqtisodiy barqarorligini ta’minlashda tashqi savdo aylanmasining dinamikasi
2.2. O’zbekiston tashqi savdosining mamlakatlar bo’yicha tarkibi tahlili
2.3 O’zbekiston tashqi savdosining asosiy ko’rsatkichlari dinamikasi tahlili
II bob bo’yicha xulosalar
III. Bob. O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI IQTISODIYOTINING MAKROIQTISODIY BARQARORLIGINI TA’MINLAShDA TAShQI SAVDO AYLANMASINI RIVOJLANTIRISh ISTIQBOLLARI
3.1 Tashqi savdoni aylanmasini diversifikatsiyalash strategiyasi
3.2. Chet mamlakatlarning tashqi savdo faoliyatini davlat tomonidan rag’batlantirish tajribasi
3.3. O’zbekiston Respublikasining tashqi savdosini rivojlantirish istiqbollari
III bob bo’yicha xulosalar
XULOSA
FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI