Makroiqtisodiy barqarorlikni ta’minlashda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni o’rni va ahamiyati

11,490 so'm

Diplom ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 84 bet

Hajmi: 207.0 kB

Format: DOCX

MUNDARIJA
KIRISh
I bob. MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI TA’MINLAShDA KIChIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRIShNI ILMIY-NAZARIY ASOSLARI
1.1. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning zarurati
1.2. Makroiqtisodiy barqarorlikni ta’minlashda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ta’siri
1.3. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy davlatlarning tajribalari
I bob bo’yicha xulosa
II bob. O’ZBEKISTONDA KIChIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI TA’MINLAShGA TA’SIRINI BAHOLASh
2.1. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni makroiqtisodiy barqarorlikni ta’minlashga ta’sirini baholash
2.2. Mamlakatda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanish ko’rsatkichlari tahlili
2.3. O’zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalarini rivojlantirishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning imkoniyatlari
II bob bo’yicha xulosa
III bob. O’ZBEKISTON MAKROIQTISODIY BARQARORLIGINI TA’MINLAShDA KIChIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISh YO’LLARI
3.1. Ishlab chiqarishni mahalliylashtirish dasturi – kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning muhim omili
3.2. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojiga investitsiyalarni jalb qilishning ustuvor yo’nalishlari
3.3. O’zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari
III bob bo’yicha xulosa
XULOSA
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI