O’zbekiston iqtisodiyotining makroiqtisodiy barqarorligini ta’minlashda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ta’sirini baholash va prognozlash yo’nalishlari

10,990 so'm

Diplom ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 74 bet

Hajmi: 213.0 kB

MUNDARIJA
Kirish
1-bob. O’ZBEKISTONDA MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI TA’MINLASHNING KONSEPTUAL ASOSLARI
1.1 Makroiqtisodiy barqarorlikning mazmun-mohiyati va unga erishish vositalari
1.2 Davlatning ijtimoiy siyosati va makroiqtisodiy barqarorlashtirishning ustuvor vazifalari
1.3 Iqtisodiy barqarorlikni ta’minlash mezonlari va kichik biznesni rivojlantirish zarurati, o’rni va roli
1-bob bo’yicha xulosa
2-bob.O’ZBEKISTONNING BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING O’RNINI BAHOLASH
2.1 Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlanishini qo’llab-quvvatlashning tashkiliy va huquqiy asoslari
2.2 Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlanishi makroiqtisodiy ko’rsatkichlarining o’zgarish tendensiyalari
2.3 Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning iqtisodiyot tarmoqlari rivojlanishidagi o’rni
2-bob bo’yicha xulosa
3-bob. O’ZBEKISTONDA KIChIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK RIVOJLANIShI MAKROIQTISODIY KO’RSATKIChLARINING PROGNOZI
3.1 Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub’ektlari innovatsion faolligi ko’rsatkichlari prognozi
3.2 Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning aholi bandligi va iqtisodiy o’sishdagi ulushining prognoz variantlari
3-bob bo’yicha xulosa
Xulosa
Foydalangan adabiyotlar ro’yxati