Mehnat bozori, turmush darajasi va daromadlari tengsizligi (AQSh misolida)

9,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 27 bet

Hajmi: 224.00 kB

Format: DOCX

Mundarija:
Kirish
1-bo’lim. Mehnat bozori, turmush darajasi va daromadlari tengsizligi haqida nazariy ma’lumot
1.1 Mehant bozori
1.1.1 Mehnat bozorining mohiyati va shakllanishi
1.1.2 Mehnat bozori tahlilining ikki usuli
1.2 Daromadlar tengsizligi
1.2.1 Aholi daromadlari va uning tarkibi
1.2.2 Taqsimot va uning shakllari. Bozor iqtisodiyotida taqsimot
1.2.3 Daromadlar tengsizligi va uning darajasini aniqlash
1.3 Turmush darajasi
1.3.1 Aholi turmush darajasining BMT tomonidan tavsiya etilgan ko’rsatkichlari
1.3.2 Inson taraqqiyoti indeksi
2-bo’lim. Amaliyotda qo’llanilishi
2.1 Mehnat bozori, turmush darajasi va daromadlari tengsizligi: AQSh misolida
2.1.1 AQShda mehnat resurslari
2.1.2 AQShda daromadlar tengsizligi
2.1.3 Daromadlar tengsizligi va moliyaviy inqiroz
2.1.4 AQShda turmush darajasining ko’rsatkichlari
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar