Meteklar, perieklar huhuqlari va jamiyatda tutgan o’rni

10,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 22 bet

Hajmi: 62.00 MB

Format: .docx

Mundarija
KIRISH
I Bob. Meteklar perieklar hayotiga qaramay, ularning xavfsizligini ta’minlash.
1.1. Meteklarning xavfsizligi va ruhiy salomatligi uchun qo’llab-quvvatlash.
1.2. Meteklarni jinoyatlar qonuni bilan himoya qilish.
II Bob. Meteklar perieklarining ijtimoiy va madaniy hayotda qatnashish huquqini ta’minlash.
2.1. Perieklar tarbiyalash va madaniy rivojlanish uchun dasturlar va loyihalar tuzish.
2.2. Perieklar jinoyatlar qonuni bilan himoya qilish.