Mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirishning maqsadi, shakl va usullari

13,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 26 bet

Hajmi: 208.00 MB

Format: .docx

Reja:
KIRISH
Asosiy qisim
I Bob. Davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish tushunchasi, zarurati va mohiyati.
1.1. Davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish shakllari va uning usullari.
1.2. Davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirishni amalga oshirish bosqichlari.
II Bob. Davlat tasarrufidan chiqarish hamda xususiylashtirish subyektlari va obyektlari.
2.1. Davlat mulkini boshqarish va milliylashtirish.
2.2. Xususiylashtirishning asosiy maqsadi.
XULOSA