Mintaqaning raqobat afzalliklaridan samarali foydalanish omillari va yo’llari

12,900 so'm

Diplom ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 82 bet

Hajmi: 171.0 kB

Format: DOCX

MUNDARIJA
KIRISh
I bob. Mintaqa raqobat afzalliklaridan samarali foydalanishning ilmiy-uslubiy mezonlari
1.1. Mintaqa raqobat afzalliklari tushunchasi va mohiyati
1.2. Iqtisodiyotda raqobat afzalligi va raqobat ustunligini mintaqalar misolida baholash
1.3. Mintaqalarning barqaror iqtisodiy o‘sishini rag’batlantirishning chet el tajribasi
I bob bo’yicha xulosa
II bob. O’zbekiston mintaqalari ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi va raqobat afzalliklari tahlili
2.1. Mintaqalar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining hozirgi holati
2.2. Mintaqalarda raqobatbardoshlikni oshirishning asosiy omillari tahlili
2.3. O’zbekiston mintaqalari raqobat afzalliklari va omillari
II bob bo’yicha xulosa
III bob. Mintaqalar raqobat afzalliklaridan samarali foydalanishning asosiy yo’nalishlari
3.1. Mintaqalarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va raqobatbardoshligini oshirish strategiyasi
3.2. Mintaqalar raqobat afzalliklaridan samarali foydalanish yo’llari
III bob boyicha xulosa
XULOSA
ADABIYOTLAR RO’YXATI