O‘zbekistonda iqtisodiyotning makroiqtisodiy barqarorligini ta’minlashda xizmat ko‘rsatish va servis sohasining o‘rni va uni rivojlantirish istiqbollari

9,900 so'm

Diplom ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 76 bet

Hajmi: 112.0 kB

Format: DOCX

MUNDARIJA
Kirish
I BOB. Xizmat ko’rsatish va servis sohasining rivojlanishi mamlakatda makroiqtisodiy barqarorlikni ta’minlash omili
1.1. Xizmat ko’rsatish va servis sohasining milliy iqtisodiyotdagi o’rni
1.2. Aholiga ko’rsatiladigan xizmatilar tasnifi
1.3. Xizmat ko’rsatish va servis sohasini rivojlantirishning xorij tajribasi
I bob bo’yicha xulosa
II BOB. O’zbekistonda xizmat ko’rsatish va servis sohasining rivojlanish tendensiyalari tahlili
2.1. Respublikada xizmat ko’rsatish va servis sohasini rivojlantirishga yo’naltirilgan dasturlar
2.2. Respublika aholisiga ko’rsatilgan savdo xizmatlari tahlili
2.3. Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida respublika va uning hududlarida xizmat ko’rsatish sohalarini rivojlanishini baholash
II bob bo’yicha xulosa
III BOB. O’zbekistonda xizmat ko’rsatish va servis sohasini rivojlantirishning asosiy yo’nalishlari va istiqbollari
3.1. Zamonaviy xizmat sohalarini rivojlantirish
3.2. Respublikada turistik xizmatlar ko’rsatishni rivojlantirish
III bob bo’yicha xulosa
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati