Monetar siyosat va O’zbekisonda bank tizimi o’tish davrida

9,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 39 bet

Hajmi: 127.00 kB

Format: DOCX

Mundarija
KIRISH
I. Davlat monetar siyosati tushunchasi, yo’nalishlari, maqsad va vazifalari va uning natijalari
1.1. Monetar siyosat tushunchasi
1.2. Davlat monеtar siyosati yo’nalishlari va Markaziy bank pul-krеdit siyosati
1.3. Pul-kredit sohasida amalga oshirilgan ishlar
1.4. O’zbekiston Respublikasi monetar siyosatining 2011-yilga mo’ljallangan maqsad va vazifalari
II. O’tish davrida O’zbekiston Respublikasi bank tizimi va uni rivojlantirishning asosiy yo’nalishlari
2.1. Bank tizimi. Markaziy bank va tijorat banklari
2.2. Bank tizimida samarali islohotlar natijasida asosiy makroiqtisodiy ko’rsatkichlarning ijobiy o’zgarishi
2.3. Bank tizimini rivojlantirishning ustuvor yo’nalishlari va bu borada amalga oshirilgan islohotlar
2.4. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni moliyaviy qo‘llab – quvvatlashda bank tizimining ahamiyati
XULOSA
Foydalanilgan adabiyotlar