Monopol to’siqlar

1,900 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 2 bet

Hajmi: 15.00 kB

Yuqorida ta’kidlab o’tganimizdek monopol bozorga kirib borish juda qiyin, ammo monopol hokimiyatni ushlab turish undanda qiyin hisoblanadi.
Agar monopol firma iqtisodiy foyda ola boshlasa, bu boshqa firmalarni ham ushbu mahsulotlarni ishlab chiqarishga undaydi. Demak sof monopoliyani saqlab qolish uchun, boshqa raqobatlashmoqchi bo’lgan firmalar uchun maxsus to’siqlar bo’lishini taqazo qiladi. Tarmoqqa kirish to’siqlari – bu monopol firma bozoriga boshqa sotuvchilarni kirib kelishini to’xtatuvchi cheklanishlar.