Nuqtaviy zaryadlarning elektr maydoni

2,000 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 8 bet

Hajmi: 51.80 kB

Bo'lim:

Ishning maqsadi:
1. Nuqtaviy manbalarning elektr maydonini modellashtirish bilan tanishish.
2. Nuqtaviy zaryad va elektr dipoli(ED)ning elektr maydonlari qonuniyatlarining tajribada tasdiqlanishi.
3. Elektr doimiysining qiymatini tajribada aniqlash.
Qisqacha nazariya
Qo’zg’almas zaryadlarning elektr maydoni elektrostatik maydon deyiladi. U vaqt o’tishi bilan o’zgarmaydi. Elektrostatik maydon faqat elektr zaryadlari tomonidan hosil qilinadi.