Sоtsiоlоgiya fаn sifatida

5,900 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 16 slayd

Hajmi: 72.50 kB

Reja:
1. Sotsiologiya fanining vujudga kelishi tarixi.
2. Antik davrning qomusiy olimlari va Sharq mutafakkirlarining ijtimoiy-falsafiy ta’limotlari (Platon, Aristotel, Forobiy, Ibn Xaldun va boshqalar)
3. Sotsiologiyaning ob’ekti va predmeti qonun, kategoriyalari, metod va metodologiyalarini, fanning funksiyalari.
4. Sotsiologiyaning fanlar tizimidagi tutgan o’ziga xos o’rni va boshqa fanlar bilan o’zaro bog’liqligi.