T.Maltusning iqtisodiy ta’limoti. «Nufus qonuni»

2,900 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 3 bet

Hajmi: 13.10 kB

Ingliz iqtisodchisi Tomas Robert Maltus (1766-1834) dvoryan oilasida tug’ilgan. Uning asosiy asarlari «Aholi nufusi qonuni to’g’risidagi tajriba» (1798), «Yer rentasining tabiati va o’sishi to’g’risida tadqiqot» (1815), «Siyosiy iqtisod prinsiplari» (1820) hisoblanadi.
Tadqiqot predmeti – ishlab chiqarish sohasini rivojlantirish yo’li bilan jamiyatning moddiy boyligini yanada ko’paytirish masalasi qaraladi. Shu bilan birga, birinchi marta iqtisodiy o’sish muammosini aholining o’sishi bilan bog’lashga harakat qilingan.