Takomillashgan bozorda davlat aralashuvi samaradorligining iqtisodiy tahlili

8,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 26 bet

Hajmi: 101.00 kB

Format: .docx

Reja
I. Kirish
II. Asosiy qism
2.1 Davlatning iqtisodiyotga arlashuvi to’g’risidagi qarashlar
2.2 Bozor munosabatlarini davlat tomonidan tartibga solinishi va bundan maqsad
2.2.1 Davlatning bozordagi vazifalari
2.2.2 Bozorni tartibga solish usullari va vositalari
2.3 Davlat tomonidan raqobatni qo’llab-quvvatlanishi
2.4 Fiskal siyosat
2.5 Buyuk depressiya paytida AQSH iqtisodiyotida davlat siyosati
III. Xulosa