Xo’jalikning buxgalteriya balansi bo’yicha testlar

1,400 so'm

Test haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 2 ta

Testlar soni: 5 ta

Testda keltirilgan javoblar soni: 4 ta

Format: DOCX, XLSM

Hajmi: 59.30 kB

Buxgalteriya hisobi bo’yicha tuzilgan test savollari firma foliyatida moliyaviy hisobni o’rganvchilar,
talabalar hamda o’z bilimlarini mustahkamlovchi mutaxasislarga mo’ljallangan bo’lib, buxgalteriya jarayonlarida
sodir bo’ladigan har bir jarayon uchun alohida tuzilgan. Test 5 ta savoldan iborat.

Ushbu testda quyidagi savollar hamda ular bo’yicha javoblar keltirilgan:
– Xo’jalikning buxgalteriya balansi nima?
– Xo’jalikning moliyaviy natijasini hisoboti bu…
– «Balans» so’zining ma’nosi nima?
– Xo’jalikning buxgalteriya balansi necha qismdan iborat?
– Xo’jalik jarayonida buxgalteriyada necha xil o’zgarish bo’ladi?