Buxgalteriya kursi schetlar rejasi mavzusi bo’yicha testlar to’plami

1,090 so'm

Test haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 2 ta

Testlar soni: 5 ta

Testda keltirilgan javoblar soni: 4 ta

Format: DOCX, XLSM

Hajmi: 59.30 kB

Buxgalteriya hisobi bo’yicha tuzilgan test savollari firma foliyatida moliyaviy hisobni o’rganvchilar,
talabalar hamda o’z bilimlarini mustahkamlovchi mutaxasislarga mo’ljallangan bo’lib, buxgalteriya jarayonlarida
sodir bo’ladigan har bir jarayon uchun alohida tuzilgan.
Ushbu test 5 ta savoldan iborat.
Test savollarining Word (docx) variantida savollar yozma ko’rinishda keltrilgan.
Excel variantdagi savollar jadval ko’rinishida keltirilgan bo’lib, javoblarni belgilaganingizdan so’ng test
nihoyasida bilimingiz va tajribangiz baholanib test natijalari ko’rsatiladi.

Ushbu testni ishlash orqali siz:
– buxgalteriyadagi schetlar tizimi bilan tanishasiz;
– buxgalteriyadagi mavjud jarayonlarda ishtirok etasiz;
– buxgalteriya o’tkazmalarini o’rganasiz;
– molyaviy hisobdagi boshqa jarayonlar bilan tanishasiz.