Asosiy vositalar mavzusi bo’yicha testlar

1,099 so'm

Test haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 2 ta

Testlar soni: 5 ta

Testda keltirilgan javoblar soni: 4 ta

Format: DOCX, XLSM

Hajmi: 59.30 kB

Buxgalteriya hisobi bo’yicha tuzilgan test savollari firma foliyatida moliyaviy hisobni o’rganvchilar,
talabalar hamda o’z bilimlarini mustahkamlovchi mutaxasislarga mo’ljallangan bo’lib, buxgalteriya jarayonlarida
sodir bo’ladigan har bir jarayon uchun alohida tuzilgan.
Ushbu test 5 ta savoldan iborat.

Ushbu testda asosiy vositalarning kirim qilinishi bo’yicha buxgalteriya provodkalari, ularning ta’sischilardan qabul qilinishi, asosiy vositalarning chiqim qilinishi va boshqa provodkalar bilan tanishasiz.