Yashash minimumi. Minimal ish haqi. Iste’mol narxlari indeksi. Iste’mol savati

6,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 22 bet

Hajmi: 1.74 MB

Format: DOCX

REJA:
KIRISH.
I BOB. Yashash minimumi va minimal ish haqi darajasi.
1.1. Yashash minimumi nazariyasi.
1.2. Minimal ish haqi darajasi.
1.3. Ish haqi minimumining amaliyotda qo’llanilishi va ishchi kuchi talabi va taklifiga ta’siri.
II BOB. Iste’mol narxlari indeksi.
2.1. Iste’mol narxlari indeksi mohiyati.
2.2. Iste’mol narxlari indeksining mamlakatimizda va xalqaro miqyosda o’zgarish dinamikasi.
III BOB. Iste’mol savati.
3.1. Iste’mol savati tushunchasi.
3.2. Mamlakatimiz iste’mol savatining tarkibi.
XULOSA.
Foydalanilgan adabiyotlar.