Yashash minimumi va minimal ish haqi darajasi. Iste’mol narxlarining indeksi. Iste’mol savati

7,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 26 bet

Hajmi: 2.70 MB

Format: .docx

Kirish
Asosiy qism
I. Daromadlarning taqsimlanishi va aholi turmush darajasi
1.1 Daromadlarning turlari
1.2 Yashash minimum
1.3 Daromadlarning differensiallashuvi va Lorens egri chizig’i
II. Ish haqi tushunchasi
2.1 Minimal ish haqi
2.2 Ish haqi stavkalarining differensiatsiyasi
III. Iste’mol narxlari indeksi
3.1 Iste’mol narxlari indeksi tushunchasining mazmuni
3.2 Narxlar indekslarini hisoblash usullari
3.3 Mamlakatimizda narx indekslarining statistikasi
IV. Iste’mol savati
4.1 Iste’mol savati tushunchasi
4.2 Mamlakatimiz iste’mol savatining tarkibi
Xulosa
Adabiyotlar ro’yxati