Buxgalteriyada materiallarni hisobga olish

1,000 so'm

Test haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 2 ta

Testlar soni: 5 ta

Testda keltirilgan javoblar soni: 4 ta

Format: DOCX, XLSM

Hajmi: 62.30 kB

Buxgalteriya hisobi bo’yicha tuzilgan test savollari firma foliyatida moliyaviy hisobni o’rganvchilar,
talabalar hamda o’z bilimlarini mustahkamlovchi mutaxasislarga mo’ljallangan bo’lib, buxgalteriya jarayonlarida
sodir bo’ladigan har bir jarayon uchun alohida tuzilgan. Test 5 ta savoldan iborat.

Ushbu testda quyidagi savollar hamda ular bo’yicha javoblar keltirilgan:
Asosiy vositaning chiqim qilinishidan material kirim qilinishi
Ta’sischilardan material kirim qilinishi
Material tannarx asosida kirim qilinishi
Materialni ishlab chiqarishga sarflanishi
Tovar savdo xarajatlariga sarflanishi