Buxgalteriyada materiallarni hisobga olish

1,000 so'm

Test haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 2 ta

Testlar soni: 5 ta

Testda keltirilgan javoblar soni: 4 ta

Format: DOCX, XLSM

Hajmi: 58.90 kB

Buxgalteriya hisobi bo’yicha tuzilgan test savollari firma foliyatida moliyaviy hisobni o’rganvchilar,
talabalar hamda o’z bilimlarini mustahkamlovchi mutaxasislarga mo’ljallangan bo’lib, buxgalteriya jarayonlarida
sodir bo’ladigan har bir jarayon uchun alohida tuzilgan. Test 5 ta savoldan iborat.

Ushbu testda quyidagi savollar hamda ular bo’yicha javoblar keltirilgan:
Material bo’yicha kamomad aniqlandi
Berilgan buxgalteriya o’tkazmasida keltirilgan nuqtalar o’rniga nima bo‘ladi?
Yuqoridagi buxgalteriya provodkasini davom ettirilganida nuqtalar o’rnida qanday son bo’ladi?
Nuqtalar o’rniga quyidaglirdan qaysi biri bo’lishi mumkin?
Nuqtalar o’rniga quyidaglirgan qaysi biri bo’lishi mumkin?