Hozirgi jahon xo’jaligining valyuta tizimi

14,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 51 bet

Hajmi: 150.00 kB

Format: DOCX

MUNDARIJA:
KIRISh
BOB I. VALYUTA KURSI
1.1. Valyuta kursi tushunchasi va valyuta ayirboshlash zaruriyati
1.2. Valyuta bozori
1.3. Valyuta kursini aniqlovchi omillar
1.4. Valyuta kursini aniqlash
1.5. Valyuta kursini o’zgarishiga ta’sir etuvchi omillar va uni tartibga solish vositalari
1.6. Milliy valyuta kursini tartibga solishda Markaziy Bankning roli
BOB II. MILLIY VALYUTA KURSI VA VALYUTA SIYOSATI (O’zbekiston misolida)
2.1. Valyuta siyosati milliy valyuta kursini tartibga solishda eng yaxshi vosita sifatida
2.2. Milliy valyuta kursining barqarorligini ta’minlash yo’llari
BOB III. XALQARO VALYUTA, HISOB VA KREDIT MUNOSABATLARI. VALYUTA TIZIMI
3.1. Xalqaro valyuta tizimi tushunchasi va elementlari
3.2. Xalqapo hisob-kitoblar
3.4. To’lov balansi va uning tarkibiy qismlari tavsifi
3.5. Xalqaro kreditlar
BOB IV. XALQARO VALYUTA TIZIMI (Rossiya va Yevropa misolida)
4.1. Rublning nominal kursi dinamikasi va uning mamlakat iqtisodiyotiga ta’siri
4.2. Rublni mustahkamlash davlat oldida turgan dolzarb muammolardan biri sifatida
4.3. Yevropa valyuta tizimi
XULOSA
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR