Jahon moliya bozori tushunchasi va rivojlanish bosqichlari

9,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 47 bet

Hajmi: 106.00 kB

Format: DOCX

MUNDARIJA

KIRISH
1. Jahon moliya bozori tushunchasi va rivojlanish bosqichlari.
1.1 Moliya bozorining tushunchalari, mazmuni, moxiyati, vazifalari va funksiyalari
1.2 Jahon moliyaviy markazlari
1.3 Jahon valyuta, kredit va moliya bozorlari: ishtirokchilari va tarkibiy tuzilishi
2. O’zbekistonda Moliya bozori
2.1 “Toshkent” Respublika Fond Birjasi miqyosida O’zbekistonda Moliya bozoridagi xatti xarakatlar
3. Jaxon moliya bozorida inqirozlar va moliyaviy inqirozning mohiyati.
3.1. Dunyoda yuz bergan iqtisodiy inqirozlar va ularning sabablari
3.2. 2008 yilda yuz bergan jahon moliya inqirozining manbasi va kelib chiqish sabablari
3.3. O’zbekiston iqtisodiyotiga jaxon moliya inqirozining ta’sirini pasaytirish yo’llar
XULOSA
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR