MDH mamlakatlari budjet siyosatining ustuvor yo’nalishlari

14,900 so'm

Diplom ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 76 bet

Hajmi: 255.0 kB

Format: DOCX

MUNDARIJA
KIRISH
I BOB. Bozor iqtisodiyotini tartibga solishda byudjet siyosatining tutgan o’rni va ahamiyati
1.1 Davlat byudjetining ijtimоiy-iqtisоdiy mоhiyati va ahamiyati
1.2 Byudjet tuzilmasi va byudjet tizimi xususiyatlari
1.3 Davlat byudjetining darоmadlari va хarajatlari
II BOB. MDH mamlakatlari byudjet siyosatining o’ziga xos xususiyatlari
2.1 MDH mamlakatlari byudjet siyosatining huquqiy asoslari
2.2 Mustaqillik yillarida MDH mamlakatlari byudjet siyosatining taqqoslama tavsifi
2.3 MDH mamlakatlari byudjet siyosatining makroiqtisodiy barqarorlikka ta’siri xususiyatlari va muammolari
XULOSA
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI