O’zbekiston bank tizimi, uning rivojlanish istiqbollari

13,990 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 43 bet

Hajmi: 120.0 kB

Format: DOCX

Mundarija
Kirish
I. BOB. BANK TIZIMI. MARKAZIY BANK VA TIJORAT BANKLARI. PUL-KREDIT SIYOSATI
1.1. Bank tizimi. Markaziy bank va tijorat banklari
1.2. Pul-kredit siyosatining maqsadlari va vositalari
1.3. Kredit-pul siyosatining mexanizmi, uning soliq va valyuta siyosati bilan aloqadorligi
II. BOB. O’ZBEKISTONDA ZAMONAVIY BANK TIZIMINING TASHKIL QILINISHI VA UNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI
2.1. O’zbekiston Respublikasida bank tizimini qayta tashkil qilishdagi tamoyillari
2.2. O’zbekiston mustaqillikka erishgandan keyingi davrdagi bank tizimi
III. BOB. BANK TIZIMIDAGI MAVJUD VAZIYAT VA ISTIQBOLGA MO’LJALLANGAN ASOSIY YO’NALISHLAR
3.1. Bank tizimi va uning rivojlanishi
3.2. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozining salbiy oqibatlarini bartaraf etish borasida bank tizimida amalga oshirilgan ishlar
3.3. Nobank kredit tashkilotlarining rivojlanishi
3.4. Kredit institutlarida amalga oshirilishi rejalashtirilgan islohotlar va ustuvor yo’nalishlar
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar
Ilova