O’zbekistonda pul-kredit siyosatini shakllanishi, amalga oshirish vositalari va samaradorligini oshirish yo’nalishlari

12,990 so'm

Diplom ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 87 bet

Hajmi: 375.0 kB

Bo'lim: Teg:

MUNDARIJA
KIRISh
I bob. O’ZBEKISTONDA PUL-KREDIT SIYOSATINI ShAKLLANIShI VA UNI AMALGA OShIRIShNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI
1.1. Pul-kredit siyosati va uning mohiyati
1.2. Pul-kredit siyosatining shakllanish tamoyillari
1.3. Pul-kredit siyosatini amalga oshirishda majburiy zahiralar siyosati o’rni
I bob bo’yicha xulosalar
II-BOB. O’ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA PUL-KREDIT SIYOSATINI AMALGA OShIRISh VOSITALARI VA ULARDAN FOYDALANISh AMALIYOTI TAHLILI
2.1. Pul-kredit siyosatini amalga oshirishning asosiy vositalari va uning iqtisodiy jarayonlariga ta’siri
2.2. O’zbekistonda pul-kredit siyosati vositalaridan foydalanish amaliyoti tahlili
2.3. Mamlakatda monetar siyosatni amalga oshirishda bank faoliyatining tahlili
II bob bo’yicha xulosalar
III BOB. O’ZBEKISTONDA PUL-KREDIT SIYOSATINING SAMARADORLIGINI OShIRISh YO’NALIShLARI
3.1. Iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta’minlashda pul-kredit dastaklaridan samarali foydalanish yo’llari
3.2. Tashqi iqtisodiy faoliyatni rivojlantirishda pul-kredit siyosati samaradorligini oshirish
3.3. O’zbekistonda valyuta siyosatini rivojlantirish yo’llari
III bob bo’yicha xulosalar
XULOSA
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI