O’zbekiston ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosiy makroiqtisodiy ko’rsatkichlari tahlili va ularni prognozlash

10,490 so'm

Diplom ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 81 bet

Hajmi: 731.0 kB

Format: DOCX

MUNDARIJA
KIRISh
I bob. O’zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning asosiy makroiqtisodiy ko’rsatkichlari va ularni prognozlashning nazariy asoslari
§1.1. O’zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning mohiyati va nazariy asoslari
§1.2. Asosiy makroiqtisodiy ko’rsatkichlar va ularni hisoblash
§1.3. Ijtmioiy-iqtisodiy rivojlanishni prognozlash usullari
I bob bo’yicha xulosa
II bob. O’zbekiston ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosiy makroiqtisodiy ko’rsatkichlari tahlili
§2.1. O’zbekiston iqtisodiyotining asosiy makroiqtisodiy ko’rsatkichlarining tahlili
§2.2. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishda investitsiyalarning roli va ularning tahlili
§2.3. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishi – ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning muhim omili
II bob bo’yicha xulosa
III bob. O’zbekiston ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini jadallashtirish istiqbollari
§3.1. O’zbekistonda tashqi iqtisodiy faoliyat tizimini rivojlantirish yo’llari
§3.2. Ishlab chiqarishni tarkibiy o’zgartirish, modernizatsiya va diversifikatsiya qilishni ta’minlash istiqbollari
§3.3. O’zbekiston iqtisodiyotning innovatsion raqobatbardoshligini takomillashtirish yo’llari
III bob bo’yicha xulosa
XULOSA
ADABIYOTLAR RO’YXATI