Makroiqtisodiy barqarorlikni ta’minlashda byudjet-soliq siyosati

10,900 so'm

Diplom ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 82 bet

Hajmi: 204.0 kB

Format: DOCX

MUNDARIJA
KIRISh
I bob. MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI TA’MINLAShDA BYUDJET-SOLIQ SIYOSATINING ILMIY NAZARIY ASOSLARI
1.1. Byudjet-soliq siyosatining mazmuni va uni vazifalari
1.2. Byudjet-soliq siyosatiga oid iqtisodchi olimlarning nazariyalari
1.3. Iqtisodiyotni tartibga solishning fiskal mexanizmi
I bob bo’yicha xulosar
II bob. O’ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI TA’MINLAShDA BYUDJET-SOLIQ SIYOSATINING TAHLILI
2.1. O’zbekiston Respublikasida makroiqtisodiy barqarorlikni ta’minlash imkoniyatlari
2.2. O’zbekiston Respublikasi Davlat byudjetining ijrosi
2.3. Soliq tizimini makroiqtisodiy samaradorlikka ta’siri tahlili
II bob bo’yicha xulosalar
III bob. O’ZBEKISTON BYUDJET–SOLIQ SIYOSATINI MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI TA’MINLAShDAGI USTUVOR YO’NALIShLARI
3.1. Makroiqtisodiy barqarorlikni ta’minlashda byudjet-soliq siyosatini takomillashtirish yo’llari
3.2. Moliyaviy barqarorlikni ta’minlashda mahalliy byudjetlarning o’rnini oshirish
3.3. Soliqlarning investitsiyalarni jalb qilishni rag’batlantiruvchi omil sifatida
III bob bo’yicha xulosalar
XULOSA
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI