Tashqi bevosita investitsiyalarning iqtisodiy rivojlanishdagi ahamiyati

8,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 31 bet

Hajmi: 454.00 kB

Format: .docx

Mundarija

Kirish.
Asosiy qism.
Tashqi bevosita investitsiyalarning mohiyati.
Tashqi bevosita investitsiyalarning turlari.
Rivojlanayotgan mamlakatlarda TBI uchun shart-sharoitlar.
Tashqi bevosita investitsiyalarning afzalliklari.
Tashqi bevosita investitsiyalarning xavflari.
TBI ning chiqarilishida TMK larning ahamiyati.
Rivojlanayotgan mamalakatlarda TBI ning strukturasi va rivojlanishi.
Rivojlanayotgan mamlakatlarda regionlar bo’yicha TBI ning taqsimoti.
Afrika mamlakatlari.
Lotin Amerikasi va Karib havzasi mamlakatlari.
Osiyo va Okeaniya mamlakatlari.
Xulosa.
ILOVA.
Foydalanilgan adabiyotlar.