O’zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining raqobatbardoshligini belgilovchi omillar va ular o’zgarishining tahlili

10,900 so'm

Diplom ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 86 bet

Hajmi: 1.4 MB

Format: DOCX

Bo'lim: Teg:

MUNDARIJA
KIRISh
I bob. Iqtisodiyotning raqobatbardoshligini belgilovchi omillarning nazariy asoslari
§1.1. Raqobatbardoshlikning iqtisodiy mazmuni va uning nazariy asoslari
§1.2. Iqtisodiyotning raqobatbardoshligini belgilovchi asosiy omillar
§1.3. Raqobatbardoshlik strategiyasini ishlab chiqishda xorijiy mamlakatlar tajribasining ahamiyati
I bob bo’yicha xulosa
II bob. O’zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining raqobatbardoshligini belgilovchi omillarning tahlili
§2.1. O’zbekistonda iqtisodiyot tarmoqlarini diversifikatsiya qilish holati
§2.2. Milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini belgilovchi omillar tahlili
§2.3. O’zbekistonda ishlab chiqarishni mahalliylashtirish jarayonining tahlili
II bob bo’yicha xulosa
III bob. Milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish yo’llari
§3.1. Milliy iqtisodiyotning innovatsion raqobatbardoshligini takomillashtirish yo’llari
§3.2. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo’llab-quvvatlash yo’llari
§3.3. Iqtisodiyotning raqobatbardoshligini ta’minlashda investitsiyalarning rolini oshirish yo’nalishlari
III bob bo’yicha xulosa
XULOSA
ADABIYOTLAR RO’YXATI