Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida sanoat tarmog’ining rivojlanish tendensiyalarini baholash va prognoz qilish

10,990 so'm

Diplom ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 86 bet

Hajmi: 118.0 kB

Format: DOCX

MUNDARIJA
Kirish
I bob Sanoat tarmog’i rivojlanishining nazariy va uslubiy asoslari
1.1. Sanoat tarmog’ini rivojlantirishga qaratilgan siyosatning mazmuni va mohiyati
1.2. Sanoat tarmog’i rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillar
1.3. Sanoat tarmoqlarida rejalashtirish va prognozlashning mohiyati
I bob bo’yicha xulosa
II bob Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida sanoat tarmog’ining rivojlanish tendensiyalarining tahlili
2.1 Sanoat tarmog’ining milliy iqtisodiyotdagi roli va o’rni
2.2 Respublikada sanoat tarmog’ini rivojlantirishga yo’naltirilgan investitsiyalar dinamikasi
2.3 Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida respublika va uning hududlarida sanoat tarmoqlari rivojlanishini baholash
II bob bo’yicha xulosa
III bob O’zbekistonda sanoat tarmog’ini rivojlantirishning asosiy yo’nalishlari va istiqbollari
3.1 Mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo‘llab – quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish orqali sanoat tarmoqlarini rivojlantirish
3.2 Sanoat tarmog’ini rivojlanish istiqbollari
III bob bo’yicha xulosa
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati
Ilovala