O’zbekiston Respublikasi eksport salohiyatini rivojlantirish istiqbollari

11,900 so'm

Diplom ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 76 bet

Hajmi: 94.9 kB

Format: DOCX

Bo'lim: Teg:

MUNDARIJA
Kirish
I bob. Mamlakat eksport salohiyatini rivojlantirishning nazariy asoslari
1.1. Tashqi iqtisodiy faoliyat va uning mamlakat eksport salohiyatini oshirishdagi roli
1.2. O’zbekistonda eksportni rag’batlantirishga qaratilgan siyosat
I bob bo’yicha xulosa
II bob. O’zbekistonda eksport qiluvchi korxonalarni qo’llab – quvvatlash mexanizmining amal qilishi
2.1. O’zbekiston eksport qiluvchi korxonalarni qo’llab – quvvatlashning tashkiliy va me’yoriy asoslari
2.2. O’zbekiston Respublikasida eksport faoliyatining hozirgi kundagi holati tahlili
2.3. Mahalliylashtirish dasturining mamlakat eksport salohiyatini oshirishdagi ahamiyati
II bob bo’yicha xulosa
III bob. Mamlakat eksport salohiyatini rivojlantirish istiqbollari
3.1. Iqtisodiyotning raqobatbardoshligini ta’minlash orqali eksport salohiyatini rivojlantirish
3.2. Sanoat ishlab chiqarishi va investitsiya siyosatini takomillashtirish
III bob bo’yicha xulosa
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati