Davlat byudjetining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati, uning vazifalari va bosqichlari

10,900 so'm

Diplom ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 59 bet

Hajmi: 303.0 kB

Format: DOCX

MUNDARIJA
Kirish
1-bob. O’zbekiston Respublikasining byudjet tuzilishi, byudjet tizimi
1.1. Davlat byudjeti: tushunchasi, mohiyati, funksiyalari, takror ishlab chiqarish jarayonidagi o’rni va ahamiyati, holati va tarixi
1.2. Byudjet tuzilishi: byudjet tizimi: metodologiyasi va O’zbekiston amaliyoti
2 bob. O’zbekiston Respublikasining davlat byudjeti daromadlari va xarajatlari
2.1. O’zbekiston Respublikasi byudjetining daromadlari shakllanishi va uning tarkibi
2.2. O’zbekiston Respublikasi byudjetining xarajatlari shakllanishi va uning tarkibi
3. bob. Jahon moliyaviy iqtisodiy inqiroz sharoitida O’zbekiston Respublikasida davlat byudjeti barqarorligini ta’minlash yo’nalishlari
3.1. O’zbekiston Respublikasida davlat byudjeti barqarorligini ta’minlash yo’nalishlari
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar