Tashqi savdo siyosati va uning O’zbekiston iqtisodiyotida tutgan o’rni

8,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 27 bet

Hajmi: 122.00 kB

Format: .docx

Kirish
Asosiy qism
I. Tashqi savdo siyosati, uning maqsadi, instrumentlari
1. Tashqi savdo siyosati mazmuni va turlari
2. Tashqi savdo siyosatining vazifalari va makroiqtisodiy ahamiyati
3. Tashqi savdo siyosati instrumentlari va xarakteri
II. O’zbekiston Respublikasi tashqi savdo siyosati va uning iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirishdagi o’rni
1. Tashqi savdo siyosatining iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirishdagi o’rni va uni tashlkil qilishning huquqiy asoslari
2. O’zbekiston Respublikasida tashqi savdo siyosati holati tahlili va uning natijalari
3. Tashqi savdo siyosatini takomillashtirish zaruriyati va istiqbolli o’zgarishlar